KRISHI VIGYAN KENDRA NAWANSHAH

 

KRISHI VIGYAN KENDRA HOSHIARPUR
This is an example of a HTML caption with a link.
 

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ,

ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ,

ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ- 01639-253142

ਈਮੇਲ - kvk-faridkot@pau.edu, kvkfdk@yahoo.com, kvkfdk@gmail.com

Krishi Vigyan Kendra (KVK), Amritsar

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2017 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.), ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਂਵੇy | ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਵਲੋਂ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਕ (ਕੰਪਿਊਟਰ)(ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.), ਫਰੀਦਕੋਟ।