KRISHI VIGYAN KENDRA FARIDKOT

KRISHI VIGYAN KENDRA FARIDKOT
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ
ਲੜੀ ਨੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਾਕ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ
(ਹੈਕ.)
1. ਆਲੂ 100.0 105.0
2. ਪਿਆਜ 4.0 8.0
3. ਲਸਣ 45.0 55.0
4. ਟਮਾਟਰ 104.0 15.0
5. ਬੈਂਗਣ 10.0 12.0
6. ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 80.0 192.0
7. ਬੰਦ ਗੋਭੀ 15.0 35.0
8. ਭਿੰਡੀ 35.0 84.0
9. ਮਿਰਚ 5.0 6.0
10. ਮਟਰ 10.0 8.0
11. ਖਰਬੂਜਾ - -
12. ਤਰਬੂਜ਼ - -
13. ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 75.0 70.0
14. ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 55.0 60.0
15. ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 5.0 7.0
ਕੁੱਲ 543.0 657.0
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1200.00

Krishi Vigyan Kendra (KVK), Amritsar
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਂਖਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਂਖਵੇ | ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ & ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਫਰੀਦਕੋਟ