KRISHI VIGYAN KENDRA FARIDKOT

KRISHI VIGYAN KENDRA FARIDKOT
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ
ਲੜੀ ਨੰ ਫ਼ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਾਕ
ਮੋਜੂਦਾ ਬਾਗਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਾ ਰਕਬਾ
(ਹੈਕ.)
1. ਕਿੰਨੂ 211.2 510.75
2. ਮਾਲਟਾ 15.20 81.30
3. ਨਿੰਬੂ 0.00 0.00
4. ਅੰਬ 3.50 0.00
5. ਲੀਚੀ 0.00 0.00
6. ਅਮਰੂਦ 256.30 139.00
7. ਨਾਖ 1.80 18.80
8. ਆੜੂ 2.60 5.70
9. ਆਲੂਚਾ 0.60 3.00
10. ਅੰਗੂਰ 0.40 23.40
11. ਬੇਰ 60.90 45.10
12. ਆਂਵਲਾ 0.40 2.00
13. ਕੇਲਾ 0.00 0.00
14. ਹੋਰ 29.20 39.50
ਕੁੱਲ 582.1 868.55
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1450.65

Krishi Vigyan Kendra (KVK), Faridkot
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਂਖਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਂਖਵੇ | ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ & ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਫਰੀਦਕੋਟ